Vrijwilligers

Cartouche is de club, die wij met z’n allen maken. Dat is de kracht van Cartouche. Senioren en jeugd, ouders en kinderen, met elkaar zijn wij Cartouche! Een club zo groot als Cartouche kan alleen maar functioneren als iedereen een steentje bijdraagt.

Vele handen maken licht werk

Gegeven de omvang en ambities van de vereniging heeft Cartouche deze inzet hard nodig. Als iedereen wat doet, dan functioneert de club optimaal, en verdelen wij het vele werk met elkaar. Zodat vele handen licht werk maken, en iedereen meedoet. Niet omdat het moet, maar vooral ook omdat het leuk is om mee te doen op Cartouche.

Wij hebben binnen Cartouche afgesproken dat alle leden en alle ouders van jeugdleden zich inzetten voor de club. Omdat dat hoort bij samen deel uitmaken van een vereniging. En ook omdat het nodig is. Want Cartouche is zo’n grote vereniging, dat het noodzakelijk is dat iedereen zich inzet om alle activiteiten uit te voeren en te zorgen dat iedereen met inzet en plezier kan hockeyen bij Cartouche.

Bedanktborrel

Aan het einde van het seizoen wordt elke vrijwilliger bedankt tijdens een bijeenkomst met alle vrijwilligers. Dit kan gekoppeld worden aan een ander evenement binnen de vereniging , maar waar het om gaat: we willen als Cartouche met elkaar stilstaan bij het feit dat wij met z’n allen Cartouche zijn. Zonder ieders inzet zou Cartouche, Cartouche niet kunnen zijn.

Cartouche Speld

Sinds december 2013 is er de Cartouche Speld. Deze speld is een onderscheiding voor bijzondere (prestaties van) onder meer vrijwilligers. De Cartouche Speld wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Bedanktborrel aan een aantal vrijwilligers die daarvoor genomineerd zijn door of via de commissievoorzitters en lijncoördinatoren.