Cartouche Bruist

Blijf betrokken bij de club en wordt lid van Cartouche Bruist. De (oud)-leden vereniging Cartouche Bruist wil een actief onderdeel zijn van V.M.H.C. Cartouche, een hockeyclub met een lange historie.Voor de aanvang van het 15e lustrum voelde men de behoefte om een vereniging op te richten voor al die ex-hockeyers die ooit lid waren van V.M.H.C. Cartouche en/of R.K. Hockey-Vereniging Wilhelmus en niet meer actief hockeyden of uit de regio vertrokken waren.

Op 2 februari 2024 is de oprichtingsakte van Cartouche Bruist (CB) getekend door Maarten van Laarhoven, Bouwe de Boer en Rob Tetteroo. De eerste voorzitter is Rob Tettero. Cartouche Bruist telt thans 50 leden.

Lidmaatschap

Cartouche Bruist bestaat niet enkel uit oud-leden of oude leden, maar ook uit actief spelenden, die nog lid zijn van VMHC Cartouche. De bijdrage voor het lidmaatschap is dermate laag, dat het geen belemmering hoeft te zijn om van beide verenigingen lid te zijn.

Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt in april/mei plaats op een locatie in de buurt van of op de hockeyclub. De ALV wordt in principe gecombineerd met een thuiswedstrijd van Dames 1 en/of Heren 1. Buiten de ALV wordt er ook eenmaal per jaar een reünie georganiseerd.

Nieuwsbrief

Meerdere malen per jaar verschijnt de Cartouche Bruist-Nieuwsbrief met rubrieken over en van de Hockeyclub, uit het archief van de Club, alsmede nieuws uit Cartouche en de regio. Ook wordt de wedstrijdkalender voor Dames-1 en Heren-1 gepubliceerd.

Wedstrijden

Voorafgaand aan de Heren 1 of Dames 1 thuiswedstrijden treft men elkaar bij de bar, in de opkamer of op de tribune. Cartouche Bruist ondersteunt VMHC Cartouche voor zaken die door de club niet direct uit de contributies worden bekostigd. Word lid en geef je op bij de secretaris van Cartouche Bruist (CB), je zult met grote vreugde worden ontvangen.