Corona-informatie Cartouche

Onderstaand de coronaregels die op Cartouche van toepassing zijn per 15 januari 2022:

Basisregels

We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Houdt 1,5 m afstand van anderen
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan sportpark Duivesteyn
 • Schud geen handen
 • Vanaf 13 jaar en ouder draag je een mondkapje in de Dome indien je je verplaatst
 • Volg de looproutes

1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen*
 • Volwassenen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar*
* Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.

Hockey en publiek

Het is voor jeugd en senioren toegestaan om te trainen en onderling wedstrijden te spelen binnen de eigen vereniging.

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en onderlinge wedstrijden.

Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot het sportpark Duivesteyn. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters en verenigingsfunctionarissen.

Clubhuis, terras

Het clubhuis en het terras zijn gesloten.

Dome

De Dome is geopend.

Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs nodig om gebruik te kunnen maken van de Dome. Ook is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder verplicht bij verplaatsing in de Dome.

Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op het sportcomplex, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches/scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de sportcomplex.

Op maandag tot en met vrijdag vragen wij van de teams en de managers van de teams om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Betreedt alleen de Dome met een coronatoegangsbewijs. Wij vragen van de teammanagers om dit nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de teamleden en hun ouders. Op zaterdag en zondag zal controle van het toegangsbewijs plaatsvinden via de Dome. Vergeet niet om je ID bewijs mee te nemen.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn gesloten. Wij vragen iedereen om zich thuis om te kleden. De toiletten beneden bij de kleedkamers kunnen gebruikt worden.

Handhaving van bovenstaande regels is de verantwoordelijkheid van alle bezoekers. Spreek elkaar vriendelijk aan wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de regels houdt.


Deze regels zijn vastgesteld door het bestuur van V.M.H.C. Cartouche. Indien nodig worden beslissingen over het toepassen van deze regels genomen door de vanuit het bestuur aangewezen Corona-Coördinatoren:
 • Albert Meijer - bestuurslid Algemene Zaken, 06-53267374
 • Edwin de Groot - bestuurslid Communicatie & PR - Events en Bar 06-21253138