Opzeggen

Om goed voorbereid aan een nieuw hockeyseizoen te kunnen beginnen moeten we voor de zomervakantie het proces van de teamindeling en aanmelding bij de bond voor de (jeugd)teams volledig hebben afgerond. Het is daarom voor de lijncoördinatoren van groot belang om tijdig te weten of een speler/speelster nog lid is of niet.

Opzeggingen moeten voor jeugdleden uiterlijk 31 maart 2024 en voor seniorleden uiterlijk 30 april 2024 zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap kan online worden opgezegd. Het online opzegformulier staat na inloggen op de site onder Club > Opzegformulier. Ook kan een opzegging per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]. Vermeld altijd de reden van de opzegging. Het lidmaatschap wordt pas beëindigd, nadat de opzegging door de ledenadministratie is bevestigd.

Voor het opzeggen onder voorbehoud voor jeugdleden geldt een aangepast proces. Mocht je overwegen hier gebruik van te maken lees dan de procedure opzeggen onder voorbehoud goed door.

Sanctie voor (te late) opzegging

Wordt de opzegging voor (jongste) jeugdleden later dan 31 maart en voor Senioren later dan 30 april gedaan, dan geldt een financiële sanctie, volgens onderstaand schema:


Vanaf 1 april Vanaf 1 mei Vanaf 1 juni Vanaf 1 juli
(Jongste) Jeugd € 50,- € 100,- € 150 Volledige contributie
Senioren € 50,- € 150 Volledige contributie

Deze sanctie geldt ook voor opzeggingen onder voorbehoud. Blijft het lid uiteindelijk toch lid dan zal het bedrag van de sanctie in mindering worden gebracht op de contributie.