Opzeggen

Om goed voorbereid aan een nieuw hockeyseizoen te kunnen beginnen moeten we voor de zomervakantie het proces van de teamindeling en aanmelding bij de bond voor de (jeugd)teams volledig hebben afgerond. Het is daarom voor de lijncoördinatoren van groot belang om tijdig te weten of een speler/speelster nog lid is of niet.

Opzeggingen, al dan niet onder voorbehoud, voor zowel (jongste)jeugdleden, senioren, trim- en zwerfleden, moeten daarom vóór 1 mei schriftelijk zijn doorgegeven aan de ledenadministratie.

Voor het opzeggen onder voorbehoud geldt een aangepast proces. Mocht je overwegen hier gebruik van te maken, lees dan de Procedure opzegging (onder voorbehoud) lidmaatschap Cartouche goed door.
 
Opzeggingen kunnen online worden doorgegeven via dit digitale opzegformulier. Opzeggingen kunnen ook door een e-mail naar [email protected] of schriftelijk worden doorgegeven aan:
Ledenadministratie V.M.H.C. Cartouche
Veurselaan 107
2272AT Voorburg

Sanctie voor (te late) opzegging

Wordt de opzegging later dan 30 april gedaan, dan geldt een financiële sanctie, volgens onderstaand schema:


Vanaf 1 mei Vanaf 1 juni Vanaf 1 juli
(Jongste) Jeugd, senioren € 50,-
€ 150,-
Volledige contributie

Deze sanctie geldt ook voor opzeggingen onder voorbehoud. Blijft het lid uiteindelijk toch lid dan zal het bedrag van de sanctie in mindering worden gebracht op de contributie.