Club- en gedragsregels

Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk deel: hoe ga je met elkaar om, zowel in het veld als speler, als buiten het veld als supporter.

Hiervoor gelden normen en waarden die eigenlijk door iedereen zou moeten worden geaccepteerd en toegepast, maar het blijkt dat dan niet altijd het geval is. Incidenteel is er dan sprake van ongewenst gedrag, dat niet alleen bij de club plaatsvindt maar ook op school, op straat en thuis. Dit kunnen ook wij niet accepteren en daarom zijn er clubregels opgesteld, zodat we allen weten hoe we met elkaar moeten omgaan en waar de grenzen liggen.

De clubregels zijn samengevat in hoofdregels. Daarnaast zijn per onderdeel (spelers/team, coach, trainer en ouders/verzorgers) meer uitgebreide regels en richtlijnen beschreven.

Club- en gedragsregels VMHC Cartouche (PDF)

Heb je hierover vragen of opmerkingen, neem dan contact op met je coach of met het bestuur.

Bewustmakingscampagne Cartousje

Ook in het hockey is er in toenemende mate sprake van verharding en meer ongewenst gedrag op en rond de velden. Bijna 75% van de Nederlanders zegt dat toenemende agressie in de amateursport het gevolg is van toenemende agressie in de maatschappij. Vernieling en vandalisme, pesterijen, diefstal, lichamelijk en geestelijk geweld komen helaas steeds meer voor. Ingrijpen om ongewenst gedrag te voorkomen blijkt voor vrijwilligers op verenigingen vaak lastig. Het kan echter niet zo zijn dat ongewenst gedrag de norm gaat worden. Cartouche wil een veilige, gezellige en sportieve club zijn voor haar leden, tegenstanders en supporters.

Cartousje is de spreekbuis voor positief en sportief gedrag op en rond het veld. Je komt Cartousje daarom overal tegen op de club. Op en rond de velden, in het clubhuis, on- en offline herinnert Cartousje je er even aan hoe we op een open en positieve manier met elkaar om kunnen gaan en zo gezamenlijk kunnen genieten van onze tijd op de club. Op licht prikkelende wijze attendeert Cartousje ons op ons gedrag en geeft ons een tip om dit, waar nodig, bij te stellen.

Nieuwsgierig naar Cartousje?

Kijk hoe jij mee kan doen op https://www.hc-cartouche.nl/cartousje.