Contributie

In de pdf tref je de contributiebedragen aan die op 27 juni 2022 door de ALV zijn goedgekeurd voor het seizoen 2022-2023.

Open de PDF

Inning via Mollie

De inning van contributies verloopt via Mollie. Op het rekeningafschrift zal per lid de naam, het lidnummer en het factuurnummer zichtbaar zijn.

In augustus ontvangen alle leden een e-mail met het verzoek tot het betalen van de contributie. Via een link in de email wordt een beveiligde betaalpagina bereikt waar de leden een keuze kunnen maken voor de wijze van betaling.

Indien de contributie op 1 december niet is voldaan dan worden maatregelen getroffen om de contributie via een incassobureau te incasseren. De extra kosten hiervoor zullen aan het lid worden doorberekend.

Langdurige blessures/zwangerschap

Voor langdurige blessures/zwangerschap is er een regeling met betrekking tot de contributie. Afhankelijk van de tijdsduur van de blessure (minimaal 4 maanden) en bij zwangerschap is een kortingsregeling mogelijk van maximaal 50% op de jaarcontributie tot een minimum van het niet- spelende lidmaatschap. Voor dezelfde blessure kan eenmaal een beroep worden gedaan op deze regeling. De aanvraag dient door de penningmeester te worden goedgekeurd.

Zaalhockeybijdrage

Alle A t/m E teams spelen tijdens de winterstop zaalhockeycompetitie. De leden, die voor genoemde teams spelen treffen op hun contributienota de genoemde extra bijdrage. De zaalhockeybijdrage is bedoeld voor de betaling van de huur van zalen (inclusief de Cartouche Dome) en de KNHB-afdracht. De extra zaalbijdrage is voor de trainer/coach, die het team gedurende het zaalseizoen begeleidt.

Als een lid door blessures niet kan deelnemen aan de zaalhockey kan op verzoek van dat lid en na goedkeuring door de penningmeester, de zaalhockeybijdrage worden teruggestort. Het verzoek dient voor 1 maart van het jaar te worden gericht aan [email protected]. Verzoeken die na 1 maart worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Bijdrage eerste- en opleidingsteams

Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de extra kosten die voor de eerste- en opleidingsteams worden gemaakt. Deze bijdrage is verschuldigd door de spelers die op 1 september 2022 volgens de Cartouche-spelerslijst deel uitmaken van de genoemde eerste- en opleidingsteams. Voor spelers uit eerste- en/of opleidingsteams, die in de loop van het seizoen in een ander team worden ingedeeld, kan de bijdrage op verzoek en pro rata worden terugbetaald afhankelijk van het besluit door het bestuur.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden dienen eenmalig bedrag aan inschrijfgeld te betalen. Als men het lidmaatschap beëindigd heeft en men na enige tijd weer lid van Cartouche wordt, is er dus niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Doel van het inschrijfgeld is het creëren van een binding met de vereniging voor de langere termijn. Net zoals de reguliere contributie wordt het inschrijfgeld gebruikt voor de exploitatie van Cartouche.

Seniorenteams die zich als volledig team (12 spelers of meer) in één keer inschrijven, zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. Ben je student en word je lid, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen. Voeg wel een kopie van je OV-jaarkaart als bijlage toe aan het inschrijfformulier.

Administratiekosten

Bij inschrijving vragen we eenmalig administratiekosten. Dit bedrag zal bij lidmaatschap worden verrekend met het eenmalig te betalen inschrijfgeld. Doel van de administratiekosten is om als bewijs te dienen van de inschrijving.

Gezinskorting

De gezinskorting geldt vanaf het 3e volgende (thuiswonend) lid van een gezin, waarbij meegenomen worden de leden die volledige contributie betalen.