Maatschappelijke positie

We zijn als Cartouche een maatschappelijk betrokken club, waarbij we niet uit het oog verliezen dat we een hockeyclub zijn die er is voor onze leden. Cartouche wil echter ook een impact hebben op de maatschappij. Daarom is Cartouche zeer actief onder de noemer #CartoucheVerenigt.

#CartoucheVerenigt

#CartoucheVerenigt staat voor alles op de club wat soms nog bijzonder lijkt, maar eigenlijk heel normaal is. Zoals sportief en sociaal gedrag vertonen, rekening houden met het milieu en de omgeving van de club, een gezonde sportkantine hebben en een inclusieve vereniging zijn, waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Dit maken wij standaard onderdeel van ons club-DNA.

#CartoucheVerenigt is een beweging die samen met de andere commissies van Cartouche activiteiten organiseert (mensen in beweging brengt) op het snijvlak van club en samenleving.

Concrete aandacht bij die activiteiten is er onder meer voor:
  • toegankelijkheid
  • gedrag op de club
  • activiteiten voor de buurt
  • LG hockey
  • gezonde sportkantine, alcoholbeleid en rookvrije club
  • milieubewust werken
  • samenwerken met gemeente en andere partners
  • Youth Experience (jongeren leren ‘sociaal scoren’ door positieve impact te realiseren op het leven van andere jongeren).
Zo is LG hockey ‘gewoon’ hockey voor een specifieke doelgroep, net als jeugd of veteranen. Duurzaamheid is ‘gewoon’ een vast criterium bij alle activiteiten. Sociaal gedrag is ‘gewoon’ de basis voor alle contacten binnen en rond de club. Om uit te drukken dat bijzondere dingen doen eigenlijk heel normaal is, voegen we aan acties de slogan "da’s heel normaal bij Cartouche!” toe.