Nieuws 24 maart 2024 | Club

Uitgangspunten teamsamenstelling

Het streven is om kinderen zo breed mogelijk op te leiden. Iedere speler moet zich daarbij optimaal en met plezier kunnen ontwikkelen. Maar hoe deel je de teams in? 

Jongste Jeugd – O8

Aan het einde van het smurfen seizoen mogen alle kinderen een voorkeur voor één vriendje of vriendinnetje opgeven. Dit weegt als bijzonder criterium mee bij de indeling van de O8-teams.
De O8-teams spelen in een 3-tal en de teams bestaan uit 8 spelers.

Jongste Jeugd – O9 en O10

Vanaf de O9-teams gaan intrinsieke motivatie (hoe graag wil een speler achter de bal aan), fysieke en technische ontwikkeling meer meewegen bij de samenstelling van de teams. Afhankelijk van de totale populatie in deze categorieën worden de teams zo evenwichtig mogelijk samengesteld. Dit betekent in de praktijk dat de 1e twee teams in de O9 gelijkwaardig zullen zijn. In de O10 is dit de doelstelling, maar hier zou vanaf geweken kunnen worden indien de populatie niet homogeen genoeg is.
De O9 teams spelen in een 6-tal en de teams bestaan uit 8 spelers.
De O10 teams spelen in een 8-tal en de teams bestaan uit 10 spelers.

O12, O14 en O16-jeugd

Spelers worden ingedeeld op technisch niveau en intrinsieke motivatie en we kijken binnen de teams naar een goede mix van fysieke eigenschappen en tactisch inzicht. Ook is onze doelstelling om bij de samenstelling van de breedte teams rekening te houden met sociale aspecten binnen de mogelijkheden van de categorie. Bij deze categorieën wordt het eerste team als selectieteam gezien en het tweede team als opleidingsteam. Bij meer dan 4 teams zal het 3e team ook nog op sterkte worden ingedeeld. Teams bestaan bij voorkeur uit 14 of 15 spelers.

O18-jeugd

In de O18 wordt het eerste team als selectieteam gezien, dit team wordt samengesteld op basis van niveau en intrinsieke motivatie. Het tweede team zal op sterkte worden ingedeeld, maar is geen opleidingsteam. Bij de samenstelling van de overige teams houden we zo goed mogelijk rekening met sociale aspecten binnen de mogelijkheden van de categorie. Een team bestaat bij voorkeur uit 15 of 16 spelers.

Belangrijke data

 • 10 april - Informatie avond teamindelingen 1930 uur
 • 12 mei - Bekend maken indelingsgroepen Jeugd via email/website/cartouche app
 • 21 mei - Start trainingen indelingsgroepen op basis van aangepast schema (er zijn in deze periode geen "normale” trainingen, tenzij coaches dit zelf organiseren met hun teams).
 • 03 juni - Deze week wordt er 1 training aangeboden met het eigen team met uitzondering van de O18-jeugd (deze competitie is al afgerond). De planning hiervoor volgt later.
 • 15 juni - Bekendmaking teamindeling volgend seizoen via e-mail
 • 20 juni - Beantwoorden vragen naar aanleiding van teamsamenstelling, op uitnodiging en op basis van vragenformulier

Start seizoen 2024-2025

 • 12 augustus - Start trainingen O18-1 en O16-1 teams
 • 19 augustus - Start trainingen O14-1 teams
 • 19 augustus - Start trainingen opleidingsteams O14 en O16 (O14-2 en O16-2)
 • 19 augustus - Start trainingen opleidingsteams O12 (O12-1, O12-2)
 • 26 augustus - Start trainingen overige teams
 • 2 september - Start competitie