Nieuws 24 maart 2024 | Club

Proces teamindelingen

Het samenstellen van de teams voor het nieuwe seizoen wordt bepaald door de technische staf, onder leiding van de technisch directeur. Het is het belangrijkste doel van de technische staf om ieder kind in het juiste team te plaatsen. Dit is een uiterst zorgvuldig proces, waarbij we proberen alle beschikbare input op een goede manier te gebruiken en goed naar de technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden van alle spelers te kijken.

Allereerst wordt de informatie, verkregen van coaches en trainers in gesprekken en via de evaluatieformulieren meegenomen in het indelingsproces. Daarnaast worden de bevindingen van de technische staf zelf meegewogen die door het bijwonen van trainingen en wedstrijden zicht heeft op de ontwikkelingen van de individuele spelers en zijn/haar motivatie. Daarbij wordt goed gekeken naar laatbloeiers. Elk kind heeft op zijn of haar moment een groeispurt. Bij de één is die vroeg en bij de ander later. Tevens zijn er kinderen die met een hoger team hebben meegetraind. Ook de informatie die het meetrainen heeft gegeven, wordt meegenomen bij de teamindeling. De trainers zal worden gevraagd om de meetrainers te beoordelen, tijdens het 2e evaluatiemoment. Tot slot wordt de opkomst bij de trainingen en wedstrijden meegenomen bij het samenstellen van de teams.

Om al deze informatie samen te laten komen en spelers ten opzichte van elkaar in een andere samenstelling te kunnen bekijken, organiseren we een aantal indelingstrainingen voor de jeugdteams voor het komende seizoen. Tevens zullen deze momenten gebruikt worden om alle vooraf gekregen informatie te checken en er zeker van te zijn dat we niemand gemist hebben. Daarnaast is het van belang dat kinderen van de coaches ook goed bekeken worden, zodat deze niet de dupe worden of juist baat hebben bij het feit dat hun ouder coach is geweest. Door deze wijze van teams indelen kan het voorkomen dat E&O spelers in een volgend seizoen niet meer in een E&O team spelen en dat spelers die niet in een E&O team speelden dat in een volgend seizoen wel doen.

De indelingstrainingen starten voor de O16, O14 en O12 jeugd in de week van 20 mei en voor de O18 jeugd in de week van 3 juni en lopen door tot 14 juni. Omdat spelers in de jongste jeugd (smurfen, O8 en O9) voor het grootste deel al gelijktijdig trainen per categorie worden er geen indelingstrainingen georganiseerd voor deze groepen.

O12-jeugd

  1. Alle spelers in deze categorie gaan in eerste instantie in 2 groepen trainen; een 1e jaars groep (de spelers die nu O10 (8E) zijn en een 2e jaars groep (de huidige 1e jaars O12). Dit zijn 2 trainingen.
  2. Vervolgens verdelen we de spelers over een O12-1 groep, O12-2+O12-3 groep en O12-4 groep om ook in deze samenstelling samen te trainen. Dit zijn 2 of 3 trainingen.
  3. Aan de hand van de trainingen in stap 2 kunnen spelers vervolgens, tussentijds of aan het einde uitgenodigd worden om mee te trainen met een hogere groep of blijven trainen in hun eigen groep.
*Spelers die afvallen uit de O12-1 groep komen vanzelfsprekend in het tweede team. Spelers die afvallen uit de O12-2+O12-3 groep komen in het vierde team. En spelers die in de O12-4 groep trainen worden verdeeld over de O12-4, O12-5 en O12-6 (afhankelijk van het aantal teams volgend seizoen).

O14-jeugd

  1. De spelers worden ingedeeld in 3 groepen; O14-1, O14-2+O14-3 en O14-4. Deze groepen trainen 2 of 3 keer.
  2. Aan de hand van de trainingen in stap 1 kunnen spelers vervolgens, tussentijds of aan het einde uitgenodigd worden om mee te trainen met een hogere groep of blijven trainen in hun eigen groep.
* Spelers die afvallen uit de O14-1 groep komen vanzelfsprekend in het tweede team. Spelers die afvallen uit de O14-2+O14-3 groep komen in het vierde team. En spelers die in de O14-4 groep trainen worden verdeeld over de O14-4, O14-5 en O14-6 (afhankelijk van het aantal teams volgend seizoen).

O16-Jeugd

  1. De spelers worden ingedeeld in 3 groepen; O16-1, O16-2+O16-3 en O16-4. Deze groepen trainen 2 of 3 keer.
  2. Aan de hand van de trainingen in stap 1 kunnen spelers vervolgens, tussentijds uitgenodigd worden om mee te trainen met een hogere groep of blijven trainen in hun eigen groep.
*Spelers die afvallen uit de O16-1 groep komen vanzelfsprekend in het tweede team Spelers die afvallen uit de O16-2+O16-3 groep komen in het vierde team. En spelers van de O16-4 groep worden verdeeld over de O16-4 en O16-5 en eventueel O16-6 (afhankelijk van het aantal teams).

O18-Jeugd

  1. Er wordt en O18-1 selectiegroep bekend gemaakt. Deze groep traint 3 keer. De kinderen trainen in deze periode niet en worden op basis van de uitgangspunten van de teamsamenstellingen ingedeeld.
*Spelers die afvallen uit de O18-1 groep komen vanzelfsprekend in het tweede team.


 
Bijlage