Nieuws 14 juli 2022 | Club

💚🤍Terugblik ALV💚🤍

Maandag 27 juni 2022 was de Algemene Leden Vergadering van Cartouche. De belangrijkste punten vanuit het bestuur:

Ondanks dat een deel van het seizoen nog beïnvloed werd door corona, was het toch een mooi hockeyseizoen met een succesvolle afsluiting en gezellige toernooien (Trimhockey en Schuimparty toernooi) en veel leuke events (vrijwilligersborrel, huldiging kampioenen, jongste jeugddag en nog veel meer). Het filmpje hieronder geeft een mooi beeld.

De rode draad uit de commissieverslagen is dat er weer meer en nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Er zijn veel openstaande en leuke vrijwilligersrollen die bijdragen aan Cartouche als familieclub. Cartouche ben je met elkaar!

Financieel heeft Cartouche de coronaperiode goed doorstaan. De ALV heeft het Bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

De Begroting 22/23 is gepresenteerd met aandacht voor de ambities van het Cartouche meerjarenplan.

Afscheid genomen van twee bestuursleden (Albert Meijer en Edwin de Groot) en twee nieuwe bestuursleden benoemd (Christiaan Koster en Marie-Therese van Driel)