Nieuws 26 januari 2023 | Club

Grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Er is de afgelopen periode veel terechte aandacht voor grensoverschrijdend gedrag bij mediabedrijven, de politiek, het bedrijfsleven en de sport. Van de Voice of Holland tot Ajax en de brandweer, overal komt het voor.

Bij verschillende sportverenigingen zijn er ook gebeurtenissen geweest waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen Cartouche willen wij dit graag voor zijn. Wij hebben als bestuur, leden en vrijwilligers de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen op onze club.

Culturele normen binnen een vereniging spelen een rol bij grensoverschrijdend gedrag. De cultuur is van invloed of dit gedrag gemeld wordt en ook of de omgeving het grensoverschrijdend gedrag opvalt en er tegen optreedt. De cultuur van de vereniging en de dagelijkse gang van zaken hebben een grote invloed op grensoverschrijdend gedrag. Daar gaan we vanaf vandaag nog veel meer aandacht en energie in stoppen.

Natuurlijk hebben we al een Vertrouwenscontactpersoon. Dat is Anouk Titulaer, te bereiken via [email protected], en zijn er de commissies Sportiviteit en Respect en VOG die bijdragen aan een veilige sportomgeving.

De volgende stappen mag je van ons verwachten:

  1. Het is noodzakelijk iedereen hetzelfde te laten (h)erkennen welke situaties grensoverschrijdend zijn. Dit willen we met elkaar bespreken, dus samen met trainers, managers, het bestuur, vrijwilligers en de leden. Dit doen we in dialoog en zal op regelmatige basis terugkomen.
  2. We stellen gedragsregels met elkaar op, vertalen het naar de dagelijkse praktijk en leven het na. Zo voorkomen we dat de richtlijnen in de kast liggen en de cultuur op het veld.
  3. We bespreken kleine overschrijdingen direct. We laten ze niet lopen zodat ze ook niet ongemerkt groter kunnen worden. Het is belangrijk dat je elkaar op respectvolle wijze hierop aanspreekt.
We gaan direct aan de slag. In maart zullen de eerste dialogen gaan plaatsvinden. Wij zullen als bestuur het voortouw nemen maar kunnen het zeker niet alleen. We rekenen op jullie input, medewerking en het uitdragen van de cultuur die we op Cartouche nastreven. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Voorkomen is beter dan genezen.

Groet,
Het Bestuur