Nieuws 8 maart 2021 | Club

Financiële update van het bestuur

Beste leden,

Door Corona zijn het uitzonderlijke tijden voor ons allen. Dat geldt ook voor Cartouche, zowel op sportief gebied als financieel. Over dat laatste willen wij jullie via deze update op de hoogte houden.

In de Begroting 2020-2021 was al rekening gehouden met de (toen) verwachtte effecten van Corona. Wij gingen uit van een fors lagere baromzet, welke werd opgevangen door een – tijdelijke – huurverlaging door de Stichting Duivesteyn en door het strak begroten van de algemene kosten. Hierdoor konden de sportuitgaven vrijwel gelijk blijven aan het bestaande niveau, zodat wij in staat waren om onze leden op sportief gebied in beginsel de gebruikelijke zaken te bieden. Daarbij was de veronderstelling dat veldtrainingen en -wedstrijden voor alle leden weer mogelijk zouden zijn en dat er een volwaardig zaalseizoen (in de Dome) zou plaatsvinden.

De realiteit is helaas anders gebleken. Trainingen en wedstrijden op het veld vonden en vinden aangepast plaats. De zaalcompetitie werd (landelijk) afgelast en de Dome werd dus niet opgezet; als alternatief hebben wij extra veldtrainingen en -wedstrijden georganiseerd. Het clubhuis is al enige tijd gesloten en het is nog onzeker wanneer en hoe dit weer open mag gaan.

Dit alles heeft ook geleid tot bijzondere financiële effecten. De baromzet is fors lager dan begroot. We hebben de kosten van het clubhuis, zoals voor schoonmaak, zoveel als mogelijk omlaag gebracht en hetzelfde geldt voor ‘algemene’ kosten zoals administratie. Door het vervallen van de zaalcompetitie en het niet opzetten van de Dome verviel de KNHB-zaalafdracht en was sprake van lagere exploitatiekosten (zoals verwarming van de Dome). Tegelijkertijd stegen daardoor de stafkosten, vanwege de uitbreiding van de veldtrainingen.

Om de negatieve financiële effecten zo veel als mogelijk op te vangen, zijn door ons diverse (Corona)steunaanvragen ingediend. Bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg - deels in overleg met de Stichting Duivesteyn - en via de landelijke regelingen zoals BOSA en TASO2. Deze trajecten lopen nog steeds en zijn (deels) onderling afhankelijk. Hierdoor is het voor ons nu nog niet mogelijk om de exacte financiële uitkomsten te bepalen. Als alle lopende steunaanvragen worden gehonoreerd, kan het seizoen 2020-2021 met een ‘nulresultaat’ worden afgesloten. Wij verwachten hierover in de komende tijd meer helderheid te krijgen en zullen jullie daarvan op de hoogte houden.

We hopen dat we de komende tijd stapje voor stapje weer teruggaan naar ouderwets gezellig hockeyen en genieten langs de lijn.

Het Bestuur