DSC_0808.JPG
 

Hoofdsponsor

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.

Sponsoren

Verslagen

Nog geen verslagen.
Club

Cartouche Dome wordt niet opgezet

Nieuws afbeelding 13-11
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het bestuur nog geen besluit had genomen over het opzetten van de Dome. Inmiddels is dit besluit wel genomen: De Dome wordt dit jaar niet opgezet.

De afgelopen twee weken hebben we regionaal intensief overleg gevoerd met de diverse omringende clubs over het opzetten van de blaashallen. De meerderheid van de clubs zet hun hal niet op en ook de overheidsmaatregelen werken niet mee om evenementen (zoals clinics) en andere activiteiten te organiseren. Daarnaast heeft de KNHB nu officieel een streep gezet door zowel de midwintercompetitie als de zaalcompetitie. Daarbij is aangegeven dat ze uitgaan van twee mogelijke scenario’s om vervroegd de veldcompetitie te herstarten. Het eerste scenario is een herstart op 9 januari en het tweede scenario is een herstart in februari. Alles wegende heeft het bestuur besloten om, hoe spijtig ook, de Dome daarom deze winter niet op te zetten.

Aangepast programma voor de komende periode
Cartouche heeft een aangepast veldprogramma ingericht waarbij we uitgaan van een herstart van de competitie op zaterdag 9 januari. Dit programma is vooralsnog van toepassing op de (Jongste) Jeugd & LG en bestaat uit 3 onderdelen:

Fase 1 - 9 nov t/m 29 nov: Afronding van de 1e seizoenshelft 
Fase 2 - 30 nov t/m 6 dec: Rust 
Fase 3 - 7 dec t/m 8 jan: Voorbereiding op de nieuwe herstart veldseizoen


Wat betekent dit voor de (reeds betaalde) zaalcontributie? 
Doordat we niet deelnemen aan de zaalcompetitie vervallen de kosten van onze zaalafdracht aan de de KNHB. Daar staat echter tegenover dat we evenmin zaalhuur ontvangen van de KNHB. Sommige kosten vervallen (opbouwen, afbreken, verwarming) maar de kosten van opslag gaan nu juist omhoog. Het overgrote deel van de zaalcontributie wordt door Cartouche gebruikt om (via de Stichting) de vaste jaarlijkse aflossing en rente van de Dome te betalen aan de crowdfunders.

Wij gaan de komende weken de financiële consequenties in kaart brengen van het niet-opzetten van de Dome en van acties om de kosten omlaag te brengen. Zodra daar helderheid over is zullen we dat met de leden delen.