Nieuws 29 september 2020 | Corona

Strengere corona-maatregelen van kracht

Clubhuis gesloten, geen toeschouwers meer toegestaan

De aangekondigde aanscherping van de corona-maatregelen heeft ook voor Cartouche gevolgen. In aanvulling op de al bestaande regels gelden vanaf vanavond 18.00 uur de volgende maatregelen:

Het clubhuis is gesloten
Het clubhuis wordt tot nader order gesloten. Dat betekent dat alle in het clubhuis geplande activiteiten in het clubhuis (teameten, vergaderingen, etc.) komen te vervallen. Ook de bar is volledig gesloten.

De kleedkamers blijven dicht, en zijn alleen toegankelijk om spullen op te bergen (m.n. de keeperslockers) en spullen tijdens wedstrijden veilig op te slaan.

Omkleden en douchen is niet toegestaan, je komt en gaat in je sportkleding naar de club. Het is de bedoeling dat je na een training of wedstrijd het sportpark snel verlaat. Deze regels gelden voor alle teams, zowel eigen teams als bezoekende teams.

Geen toeschouwers
Bij wedstrijden zijn ouders en ander publiek niet meer toegestaan. Voor zowel eigen als bezoekende teams geldt het verzoek om het aantal begeleiders zoveel mogelijk te beperken.

Het maximum aantal begeleiders per team is: 
  • 6 voor thuisspelende Cartouche teams 
  • 8 voor bezoekende teams
Dit aantal omvat coach(es), manager, verzorger(s), rij-ouders en de eventuele teamscheidsrechter. Voor de teambegeleiding blijven vanzelfsprekend de al bestaande maatregelen (1,5 m afstand, registratie bij betreden van het sportpark, etc.) van kracht.

Ouders wordt verzocht hun kinderen bij de trainingen en wedstrijden te brengen en te halen bij een van de twee bestaande toegangen, te weten:
  1. Vanaf het parkeerterrein bij tennispark Overdam, Van Ruysdaellaan 3a, Leidschendam
  2. Vanuit de wijk Damsigt, aan de zijde van het clubhuis, Veurselaan 107, Voorburg.
Vanaf beide toegangen kan van de bekende looproutes gebruik worden gemaakt (zie par. 2.3 van het corona-protocol, bijlage).

Naar verwachting komt de KNHB nog met een nadere update en eventuele aanvullingen; mochten er verdere aanpassingen nodig zijn, dan zullen deze ook op de Cartouche site gepubliceerd worden.

Het bestuur