22 mei 2020 | Van het bestuur

Update van het bestuur 22 mei

Op 6 mei heeft het kabinet het ‘spoorboekje’ voor de komende maanden bekend gemaakt. Daarmee is (weer) een stap gezet in de versoepeling van de corona-maatregelen. Na de jeugd tot 18 jaar mogen nu ook de 18+ spelers (onder voorwaarden) weer gaan trainen. Wedstrijden, toernooien en dergelijke zijn helaas nog niet toegestaan. Ten aanzien van de nieuwe competities heeft de overheid aangegeven dat deze wellicht per 1 september weer kunnen starten, maar dan zonder publiek. Ons clubhuis blijft in ieder geval gesloten tot 1 september. Wel bekijken we samen met de gemeente of we na 1 juni, net zoals de horeca, een terrasfunctie op Cartouche kunnen creëren. Meer info hierover volgt.

Deze versoepelingen zijn een mooie stap vooruit maar er blijft nog veel onduidelijk, vooral voor het volgende seizoen. In het huidige seizoen hebben we - in financiële zin - de schade beperkt weten te houden, tot een (relatief) klein verlies. Het wegvallen van de barinkomsten, die in maart-mei altijd aanzienlijk zijn, hebben we zo veel als mogelijk opgevangen door waar mogelijk onze uitgaven te minimaliseren. Een van de keuzes was het wel of niet doorbetalen van de staf en de trainers. Een lastige keuze omdat deze keuze niet alleen gebaseerd moet zijn op de financiële impact voor de club maar ook op de sociale impact voor de mensen. Op basis van een inventarisatie bij omliggende clubs (niet alleen hockey) en input vanuit de KNHB hebben we besloten om (gedeeltelijk) door te betalen. De staf is inmiddels weer voor een groot deel hard aan de slag om alles rondom de weer opgestarte trainingen in goede banen te leiden en zal ook in juni nog doorwerken. 

Voor het volgende seizoen zijn we gelijk vanaf maart sportieve en financiële scenario’s gaan maken. Inmiddels is er meer helder en de meest recente versoepelingen geven duidelijkheid over trainen en wedstrijden. De grootste onzekerheid blijft echter wanneer en hoe er weer publiek mag komen bij de wedstrijden en in het clubhuis, die inkomsten blijven dus onzeker. Tegelijkertijd hebben we een grote solide ledenbasis, waarbij het verloop vrij gering is gebleven. Ook onze sponsorbasis is behoorlijk stabiel gebleven ondanks alle onzekerheden waar vele ondernemers mee te maken hebben. 

Om de sportieve continuïteit te waarborgen zijn we bezig om sportstaf voor komend seizoen vast te leggen. Dit geldt niet alleen voor Dames 1 en Heren 1, waar we heel blij zijn met de continuering van Jasper en het aantrekken van Jesper en Michiel, maar natuurlijk ook voor de jeugd (breedte en top). Hierbij hebben we zoveel als mogelijk flexibiliteit in de overeenkomsten ingebouwd om eventuele intensivering van maatregelen rondom de corona-crisis te anticiperen. Doelstelling is om qua budget voor seizoen 2020-2021 stabiel te blijven ten opzichte van 2019-2020. Dat geldt ook voor andere uitgaven; deze worden conservatief begroot. We benchmarken onze ideeën en strategie regelmatig met andere (hockey-)verenigingen, de KNHB en ook de gemeente om er zeker van te zijn dat we niets over het hoofd zien.

Tijdens de ALV (gepland op maandag 22 juni), die we dit jaar hoogstwaarschijnlijk online zullen houden, zullen we jullie verder informeren over de diverse scenario’s die wij in gedachten hebben. Wij zullen jullie hierover binnenkort verder informeren.

We wensen jullie de komende tijd veel sterkte en gezondheid toe en natuurlijk ook weer veel plezier met de hockeytrainingen.

Het bestuur