Nieuws 16 juni 2021 | Club

Herinnering: Algemene Leden Vergadering

Ieder lid heeft inmiddels een uitnodigingsmail met de agenda voor de online Algemene Leden Vergadering op maandag 21 juni 2021 om 20.00 uur.

Als je wilt deelnemen aan de ALV, dan kan dat alleen als u vooraf bent aangemeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni 20.00 uur via het inschrijfformulier. Aangemelde leden ontvangen uiterlijk 1 dag voor aanvang per mail een uitnodiging voor de digitale vergadering. De vergaderstukken zijn beschikbaar via het besloten deel van de website.

De digitale vergadering biedt maar beperkte mogelijkheden tot het stellen van vragen tijdens de vergadering zelf. Leden die bij de ALV aanwezig zijn, kunnen vooraf hun vragen of opmerkingen indienen tot en met donderdag 17 juni via [email protected]