Nieuws 27 oktober 2021 | Hockey

Zeer succesvolle start Old Stars walking hockey

Op initiatief van het Ouderenfonds is Cartouche gestart met Old Stars walking hockey voor 55-plussers. Wat een enthousiasme vandaag!

Na een kort welkom door Marco ging de kick off training met de 13 deelnemers van start op het hoofdveld. Alles ging een beetje langzamer, maar het enthousiasme en fanatisme was er niet minder om. Naast lekker bewegen stond ook het ontmoeten en sociaal contact centraal; we sloten af met een gezamenlijke lunch.

Speciaal woord van dank aan Tom die alles coördineerde, Dave die de training met passie verzorgde en Beer voor de uitmuntende lunch.

Aanmelden kan nog steeds. Dus weet je iemand die dit ook leuk vindt? Laat hem of haar een mail sturen naar [email protected]. De gratis trainingen zijn op dinsdagochtend en starten om 10 uur met een gezamenlijk kopje koffie. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Leidschendam-Voorburg.tv maakte er een leuk item over: https://leidschendam-voorburg.tv/video-kick-off-55-hockey-bij-cartouche/.