Nieuws 24 september 2021 | Club

NIX18

NIX 18 is een landelijke campagne om samen te voorkomen dat jongeren onder de 18 roken en drinken. Het bestuur van Cartouche ondersteunt die doelstelling! Cartouche is al een rookvrije club. En voor alcoholische dranken gelden de volgende afspraken.

Op Cartouche:
  • worden geen alcoholische dranken verkocht aan jongeren onder de 18 jaar
  • wordt bij aankoop van alcohol gevraagd om legitimatie aan alle mensen onder de 25 jaar
  • worden geen alcoholische dranken verkocht aan mensen waarvan kan worden vermoed dat de dranken bestemd zijn voor jongeren onder de 18 jaar
  • zijn de uitingen van de campagne NIX18 zichtbaar in het clubhuis
  • worden verschillende initiatieven ondernomen om de NIX18 campagne onder de aandacht te brengen
  • krijgt iedere barmedewerker een training over verantwoorde verkoop van alcohol
  • vindt periodiek en steekproefsgewijs controle plaats door bestuursleden op bovenstaande afspraken
Want we willen niet dat er op de club gedronken wordt onder de 18 jaar. We zullen dat samen in de gaten moeten houden: de mensen achter de bar, voor de bar, ouders, bestuur, aanvoerders, scheidsrechters, iedereen. We willen dat we met elkaar een leuk feestje kunnen blijven vieren, maar willen niet dat er ongelukken gebeuren waarbij alcohol wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Hou het gezellig en hou de NIX18 regel aan. Help mee om het leuk en veilig te houden.


De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners. Meer informatie over de campagne: www.NIX18.nl