Nieuws 28 maart 2021 | Club

Opzeggen lidmaatschap Cartouche voor 1 mei 2021

Ondanks dat het onzeker is of de huidige competitie nog (deels) afgerond gaat worden moeten we ons als club toch ook al gaan richten op het nieuwe seizoen. We gaan er vanuit dat begin september gestart kan gaan worden met een nieuw hockeyseizoen.

Om daar goed voorbereid aan te kunnen beginnen moeten we voor de zomervakantie het proces van de teamindeling en aanmelding bij de bond voor de (Jeugd)teams volledig afgerond hebben. Het is daarom voor de lijncoördinatoren van groot belang om te weten of een speler/ speelster volgend seizoen nog lid is of niet.

Opzeggingen voor zowel jeugdleden als senioren moeten daarom voor 1 mei schriftelijk zijn doorgegeven aan de ledenadministratie.

Voor het opzeggen onder voorbehoud geldt een aangepast proces. Mocht je overwegen hier gebruik van te maken, lees dan de bijlage Procedure opzegging (onder voorbehoud) lidmaatschap Cartouche goed door.

Het lidmaatschap kan online worden opgezegd. Het online opzegformulier staat na inloggen op de site onder Club > Opzegformulier. Ook kan een opzegging nog steeds per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]. Vermeld altijd de reden van opzegging.

Als na de datum van 30 april wordt opgezegd dan wordt daar een financiële sanctie voor in rekening gebracht. In het online-opzegformulier vind je alle informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.