Nieuws 19 oktober 2020 | Corona

Geen zaalcompetitie, wel midwintercompetitie

Dome wordt opgezet wellicht voor zaaltraining, onderlinge wedstrijden en andere activiteiten.


Beste Cartouchers,

De KNHB heeft de afgelopen drie weken landelijk uitgebreid onderzoek gedaan bij vertegenwoordigers van kleine en grotere verenigingen hoe zij naar de zaalcompetitie kijken. 

Uit dat onderzoek noemen we hieronder de vier belangrijkste conclusies: 
  • Er is op dit moment geen reden om niet in de zaal te sporten. Er zijn geen overheidsrestricties die dit onmogelijk maken, alle andere zaalsporten zijn gewoon in de zalen actief. Daarbij is het overigens wel van belang dat de (gehuurde) zalen aan de ventilatie- en andere aanvullende coronaregels voldoen.
  • Er zijn veel verenigingen die graag in de zaal actief willen zijn met hun teams en ook veel sporters willen graag in de zaal hockeyen.
  • Er zijn ook veel verenigingen die vanwege allerlei aan corona gerelateerde redenen dit jaar niet in de zaal actief willen zijn. Een substantieel deel van deze verenigingen geeft aan graag (een deel van) de winter op het veld actief te willen zijn.
  • De KNHB is organisatorisch in staat om naast de zaalcompetities ook midwintercompetities aan te bieden aan verenigingen zodat er ook aanbod is voor verenigingen die er voor gekozen hebben geen zaalhockey te willen spelen dit seizoen.
De KNHB gaf dus de clubs de keuze: de zaal of als alternatief een midwintercompetitie. Afgelopen week bleek dat 61 van de 64 clubs in Zuid-Holland hadden besloten om zich in te schrijven voor de midwintercompetitie en niet voor de zaalcompetitie. Als Cartouche willen we absoluut graag de zaal in, maar uiteindelijk hebben we ook besloten om ons alleen in te schrijven voor de midwintercompetitie. Het is overigens onzeker of de midwintercompetitie doorgaat gezien de huidige coronamaatregelen. 

In principe zetten we onze Dome nog op voor zaaltraining, evenementen (clinics) en onderlinge wedstrijden als Corona dit toelaat. Het besluit hierover zullen we later in de tijd nemen en zal onder andere afhangen van het Corona virus. 

Q&A
Q: Hoe ziet de midwintercompetitie eruit?
A: De midwintercompetitie zal in de maanden januari en februari gespeeld worden. De wedstrijden worden buiten de schoolvakanties gepland en de KNHB streeft ernaar dat elk team 4 of 5 wedstrijden kan spelen in deze periode.

Q: wat voor zaalactiviteiten komen er als we de Dome gaan opzetten?
A: Er staan nu al een aantal activiteiten op het programma: Glow in the Dark,  Clinics, trainingen en onderlinge wedstrijden. Daarnaast gaan we nadenken over andere leuke activiteiten, daar komen we nog op terug.

Q: Mogen ook de senioren in de Dome?
A: We hopen van wel maar dit hangt af van de coronamaatregelen

Q: Voldoet de Dome aan de ventilatie-eisen?
A: Volgens de KNHB is er op dit moment geen reden om niet in de zaal te sporten. Er zijn geen overheidsrestricties die dit onmogelijk maken, alle andere zaalsporten zijn gewoon in de zalen actief. Daarnaast loopt er op dit moment vanuit de KNHB een onderzoek over "hockeyen in de zaal” die op kort termijn gepresenteerd wordt. 

Q: Zijn toeschouwers welkom in de Dome?
A: Op basis van de huidige coronamaatregelen niet.

Q: Wat betekent dit voor de (betaalde) zaalcontributie?
A: Het grootste deel van de zaalcontributie wordt gebruikt om de (vaste) aflossing en rente van de Dome te betalen aan de crowdfunders. Doordat we niet deelnemen aan de zaalcompetitie vervallen de kosten van onze zaalafdracht aan de de KNHB. Daar staat echter tegenover dat we evenmin zaalhuur ontvangen van de KNHB. Verder lopen alle Dome-kosten gewoon door (opslag, opbouwen, afbreken, verwarming). Een eventueel besluit over restitutie van de zaalcontributie zal het bestuur aan het einde van het totale hockeyseizoen nemen wanneer we een totaalbeeld hebben van de totale financiële situatie van de club op dat moment.

Het Bestuur