Jeugd

Op Cartouche zijn vele mensen actief om van de club een echte, mooie vereniging te maken. Alleen op hockeygebied al zijn er tientallen mensen in de weer om voor iedere leeftijd en ambitieniveau een goede jeugdopleiding neer te zetten.

Cartouche’s five

De ambitie van Cartouche is om een aantrekkelijke opleiding te ontwikkelen, waarbij talentvolle spelers en trainers opgeleid, aangetrokken en behouden blijven. Om deze ambities na te streven hebben we vijf pijlers ontwikkeld die onze continue aandacht hebben.

1. Individueel opleiden

Hockey is weliswaar een teamsport, maar het is ook technisch een zeer ingewikkelde sport. Daarom is het verbeteren van het individu voor ons belangrijker in vergelijking met het wel/niet presteren van een team.

2. Breed motorisch opleiden

Eenzijdig (smal) opleiden -oftewel alleen maar hockey- zorgt voor een grotere kans op blessures, een beperkt (atletisch) aanpassingsvermogen en verhoogde kans op verlies in spelplezier. Door het aanbieden van een breed motorische opleiding zorgen we ervoor dat al deze punten positief gestimuleerd worden. We leiden kinderen eerst op tot goede bewegers, dan pas tot goede atleten en vervolgens pas tot specialist.

We passen hierbij de uitgangspunten van het Athletic Skills Model toe. Het ASM is een model waarbij op een concentrische manier naar bewegen, gekeken wordt. Hierbij staan aanpassingsvermogen en creativiteit centraal. Het model gaat uit van het eerst ontwikkelen van goede bewegers (E/D/C), dan pas goede atleten (B/A) en dan pas specialisten (A/Senioren). Het ASM zet niet de sport centraal, maar de vaardigheden.

3. Trainers opleiden & begeleiden

Ons doel is om zoveel mogelijk trainers op de club te begeleiden en nieuwe trainers op te leiden. Het is namelijk echt een vak waar velen geen opleiding voor hebben gehad. Daarom organiseren we bijvoorbeeld trainersbijeenkomsten en bieden we bij veel trainers 1-op-1 begeleiding.

4. Ik in een team

In een teamsport is het belangrijk om kinderen bewust te maken van hun rol in een team. Als trainer/coach moet je de kinderen leren dat het team meer is dan de som der individuen. Teambuilding is hierin erg belangrijk.

5. Gelijke kansen voor iedereen

Ons doel van opleiden is dat iedereen op zijn/haar niveau uitdaging en spelplezier aangereikt krijgt. Dit zowel in de top als in de breedte. We streven naar gekwalificeerde trainers voor ieder team, gedifferentieerde oefenstof voor iedereen en -zoveel mogelijk- gelijke faciliteiten.

Tegelijkertijd weten we ook dat er nou eenmaal verschillen zijn bij kinderen, zowel op het gebied van vaardigheden, motivatie als interesses. Gelijke kansen betekent dus zeker niet een ‘gelijk aanbod’.

Van leren naar presteren

Presteren en leren willen we op Cartouche zo veel mogelijk hand in hand laten gaan. Sterker nog, een goede opleiding leidt natuurlijk tot betere prestaties! Echter, in de huidige maatschappij wordt presteren vaak verkeerd geïnterpreteerd. Bij opleiden ligt namelijk de focus op de speler, terwijl we bij presteren bezig zijn met de focus op het team.

Hieronder zie je een duidelijke opbouw in de verdeling tussen presteren en ontwikkelen gedurende de jeugdopleiding op Cartouche. De factor ‘ontwikkelen’ is altijd aanwezig, maar verschuift het zwaartepunt naarmate je in een hogere lijn gaat spelen.